Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66

Arbetsmiljö - Utgåva 2

Nu är julen här igen och 2018 har gått i raketfart. Och vi! Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB har avverkat vårt första år. Och det går av bara farten. Idag har vi arbetat och arbetar med ca 30 företag som vill ha vår hjälp. Det känns jättebra att så många vill anlita oss. Vi har också tagit in en konsult till som heter Stefan Arntag. Stefan har bl.a. arbetat på Sweco, Skanska och nu senast som arbetsmiljöansvarig för Region Skåne. Stefan är mycket erfaren och kunnig inom arbetsmiljöområdet.

Så Välkommen till oss Stefan!

Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB innehar även nu R-licens som vi stolta har tagit emot.

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Etikpolicyn för R-licens med dess handlings-principer utgör ett rättesnöre för hur licensinnehavare uppträder.

Vad händer det för nytt gällande arbetsmiljöområdet.

Föreskrifterna AFS, förändras

Det finns cirka 2300 arbetsmiljöregler i 72 föreskriftshäften. Det presenteras ett förslag om att minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, reglerna ska ge samma skydd som idag. Förslaget är en del i ett större utvecklingsarbete om hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter.

Förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna blir bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet, säger Torben Vincentsen, som ansvarar för regelförnyelsearbetet på Arbetsmiljöverket.

Den kan i så fall sjösättas tidigast mot slutet av 2021. Arbetsmarknadens parter har fått ta del av förslaget till ny regelstruktur. Arbetsgivares och arbetstagares representanter kommer att ges möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. De kommer även i fortsättningen att vara involverade också i andra delar av regelförnyelsearbetet.

Arbetsmiljöverket inspekterar vibrationsskador

Arbetsmiljöverket har genomfört 350 inspektioner på och inom bygg och anläggningsverksamhet gällande vibrationer. 8 av 10 arbetsplatser har fått sammanlagt 850 krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön. Brister i hur handhållna maskiner sköts och används orsakar bl.a. vita fingrar, leder, nerver och muskler. Därför riktas nu fokus mot handhållna verktyg som vibrerar eller slår kraftigt enligt Arbetsmiljöverket. De ska inspektera 1000 arbetsplatser varje år fram till år 2020.

Julgran
Julgran

Det var allt för denna gång! Ha nu alla en God Jul Och Gott Nytt ÅR!

Önskar

Alf och Håkan

20 dec 2018