Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66

Arbetsmiljö - Utgåva 3

Hej!

Här kommer lite information från Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB.

Vi har under våren medverkat vid Byggmässan i Göteborg, där vi träffade branschfolk. Det var många som samlades vid vår monter och som vi fick utväxla arbetsmiljöfrågor med. Även R-företagen och PCR Hälsa o Säkerhet deltog i vår monter. Nedan, ser ni vårt team från Arbetsmiljöutvecklarna, från vänster Marcus, Alf, Christine och Håkan.

Sedan tidigare har vi även skrivit att vi Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB innehar även nu R-licens som vi stolta har tagit emot.


R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Det händer saker kring oss och allt fler företag anlitar oss för att få hjälp med deras arbetsmiljöarbete.

Alf Tärnklint kommer också att medverka som lärare för Entreprenörskolan fr.o.m. hösten 2019. Håkan Lindström är sedan tidigare anlitad av dem och har fullt upp med dessa utbildningar för företag och skolor runt om i landet, men framförallt Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vad händer inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöverket bedriver just nu bygg- och anläggningsinspektioner med fokus på:

  • Asbest och kvarts
  • Första linjens chefer
  • Etableringsskedet


Arbetsmiljöutvecklarna har hjälpt några företag som har fått krav på sig att åtgärda brister som inte uppfyller regelverket enligt dessa fokusområden.

Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverkets generaldirektör, skriver bl.a. följande på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Sjukdom av jobbet dödar fler än olycksfallen

Varje år dör 40–60 personer av arbetsrelaterade olyckor i Sverige och runt 10 000 drabbas av arbetsplatsolyckor som orsakar 14 dagars sjukfrånvaro eller mer. Ändå är arbetsplatsolyckorna bara toppen på ett isberg. Många liv förkortas varje år på grund av bristande arbetsmiljö, o.s.v...

Det är betydligt vanligare att män drabbas av för tidig död än kvinnor, ofta för att de arbetar i en mer riskfylld arbetsmiljö. Dagens arbetsrelaterade dödlighet orsakas av brister i både gårdagens och dagens arbetsmiljö. På uppdrag av Arbetsmiljöverket har forskare beräknat hur många liv som vissa riskfaktorer i arbetsmiljön skördar varje år på svenska arbetsplatser. Resultatet av de studerade exponeringarna som bidrar till en för tidig död för tusentals personer är häpnadsväckande! Exponering för riskfaktorer som stress, skiftarbete, motoravgaser, buller och ihållande fysiskt tungt arbete skördar varje år mer än 500 människors liv per riskfaktor. Andra faktorer; som damm, asbest, kvarts och passiv rökning leder också var för sig till mellan 100 och 500 arbetsrelaterade dödsfall per år i Sverige. Forskarnas analys indikerar också att antalet dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress kommer att öka i framtiden.

Den 28 april, var det världs-dagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatser. Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.

Forskningen visar att det går att minska den arbetsrelaterade dödligheten genom förebyggande åtgärder på arbetsplatsen och tillämpning av ny kunskap som minskar förekomsten av stress och skiftarbete. Likaså åtgärder som minskar halten av olika luftföroreningar i arbetsmiljön.


För att minska antalet arbetsrelaterade sjukdomar och skador är det helt avgörande att ha ett lokalt fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och en god säkerhetskultur, som inkluderar alla på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det utesluter inte att alla som finns på arbetsplatsen har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om att följa de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns om att använda skyddsutrustning.

Sedan avslutar hon med att;

Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Vi ska hålla i ett allt längre arbetsliv – det tjänar alla på.

Och vi från Arbetsmiljöutvecklarna håller givetvis med. Att satsa på en god arbetsmiljö och säkerhetskultur borde vara en självklarhet för alla som bedriver verksamhet.

Det var allt för denna gång! Ha nu alla en trevlig Valborg!

Önskar

Alf och Håkan

21 aug 2019