Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66

Arbetsmiljö - Utgåva 4

Hej!

Här kommer lite information från Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB.

Nu är snart hösten här, (fast inte riktigt än, får vi hoppas). Vårt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete går vidare och vi är nu på uppföljning år två (2). hos några av våra kunder.

Vi arbetar också som lärare för BUC, och det står för Byggbranschens Utbildningscenter och vi, Alf o Håkan har varit på konferens i två dagar och bland annat fått vara med på invigningen av att, Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening har beslutat att kurs och utbildningsverksamheterna i de två organisationerna skall slås samman. Den nya utbildningsverksamheten kommer ligga under Sveriges Byggindustriers flagga men under ett nytt gemensamt namn, BUC. Den nya verksamheten kommer att erbjuda och bedriva utbildningar som tidigare.

Här kommer några bilder från två dagars konferensen hos Byggbranschens Utbildningscenter:

Den nya organisationen

Läs mer om den nya verksamheten på: Sveriges byggindustrier

Håkan på invigningen
Konferensen


Byggbranschens säkerhetspark

Den 7 oktober är det dags för invigning av byggbranschens Säkerhetspark i närheten av Arlanda flygplats.

I Säkerhetsparken byggs tränings- och demonstrationsmiljöer där befintliga och nya och säkrare arbetssätt, metoder, produkter och utrustning ska kunna demonstreras, tränas, utvecklas och utvärderas av yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, arbetsledare, platschefer, beställare, projektörer m fl. Läs mer om parken; Byggbranschens säkerhetspark

Arbetsmiljökonferensen 2019

Nu är det dags för byggbranschens Arbetsmiljökonferens den 25 september är temat, Säkerhetskultur. Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och medarbetare har avseende frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har stor betydelse för hur man arbetar på en arbetsplats och en god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser. En god säkerhetskultur kännetecknas bland annat av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö och säkerhetsarbetet. På årets konferens vänder sig konferensen främst till beställare, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare byggentreprenörer, medarbetare och skyddsombud.

Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete

Nu gör Arbetsmiljöverket för första gången en undersökning för att ta reda på svenska folkets attityder till arbetsmiljöarbete. I höst frågar Arbetsmiljöverket svenska folket hur de ser på arbetsmiljöarbete. Är det viktigt, eller inte? Varför, eller varför inte? Och vad skulle få just dem att engagera sig mer för en god arbetsmiljö på sina egna arbetsplatser?

- Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Därför är det viktigt att vi arbetar med att öka engagemanget och intresset för arbetsmiljöfrågorna, säger Ulrica Klettner, enhetschef på enheten för strategisk kommunikation och initiativtagare till undersökningen.

Attitydundersökningen genomförs av statistikmyndigheten SCB och omfattar 5 000 slumpmässigt utvalda svenskar i åldrarna 20- 64 år. Den startar den 3 september och pågår till mitten av oktober. Resultaten presenteras i november. Undersökningen kommer sedan att genomföras vartannat år.

- Undersökningen kommer att lära oss mer om hur attityder skiljer sig åt mellan chefer och medarbetare, människor i olika åldrar och med olika utbildningsnivå, i små och större företag och så vidare. Det kan vi sedan använda när vi arbetar för att få människor att engagera sig mer och att söka kunskap om arbetsmiljöarbete, säger Ulrica Klettner.

Det var allt för denna gång!

Lycka till med ert arbetsmiljöarbete under hösten och har ni frågor eller behöver hjälp så ställer vi alltid upp.

Önskar
Alf och Håkan

Alf & Håkan

10 sep 2019